W dniu dzisiejszym ( tj. 15.06.) ruszył nabór wniosków o dotację na kapitał obrotowy z Państwowej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości.  

Program ten skierowany jest do firm średniej wielkości, które w wyniku pandemii COVID-19 znalazły się w trudnej sytuacji finansowej, a ich obroty spadły o minimum 30% w dowolnym miesiącu  po 1lutego br. w porównaniu do poprzedniego miesiąca lub analogicznego miesiąca ubiegłego roku.

WAŻNE:

Jak ustalić, że jesteś średnim przedsiębiorcą?

Średnie przedsiębiorstwo, które ma siedzibę lub oddział na terenie Polski, które:

  • zatrudnia mniej niż 250 pracowników,

oraz

  • roczny obrót przedsiębiorstwa nie przekracza 50 mln euro lub roczna suma bilansowa nie przekracza 43 mln euro.

Budżet wynosi 2,5 mld zł i pochodzi z fundusz europejskich. Wnioski można już składać od dnia dzisiejszego, czyli od 15 czerwca br. Koniec składania wniosków przypada na 31 lipca 2020 r. ( do godz. 16:00) lub do wyczerpania alokacji.

Państwowa Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) opublikowała szczegółową instrukcję. Podczas wypełniania wniosku część informacji zostanie uzupełniona automatycznie przez Generator Wniosków (większość pól w sekcji I – „Informacje ogólne o projekcie”). Jednym z pół, które przedsiębiorca będzie musiał wypełnić to tytuł projektu. PARP podpowiada, by wpisać tam „Dotacja na kapitał obrotowy – „ NAZWA WNIOSKODAWCY”).

Natomiast w sekcji II („Wnioskodawca – informacje ogólne”) jest więcej pół do wypełnienia przez przedsiębiorcę. Trzeba podać takie same dane jak w CEIDG/KRS:

  • pełną nazwę wnioskodawcy,
  • status wnioskodawcy, czyli „średni przedsiębiorca”,
  • datę rozpoczęcia działalności,
  • NIP oraz REGON.

W polu „Opis działalności” powinno się krótko i zwięźle opisać swoją działalność gospodarczą.

Kolejnym krokiem jest uzupełnienie danych siedziby firmy. Ważne jest to, gdyż od tej „Polska Wschodnia” czy „Inteligentny Rozwój”. Z tego odrębnie oddziela się środki wsparcia dla województwa mazowieckiego, a oddzielnie dla pozostałych województw.

Przedsiębiorca musi tez wypełnić pole dotyczące spadku obrotów. Trzeba wybrać metodę liczenia „miesiąc d miesiąca” lub „rok do roku”. Po wpisaniu wartości system automatycznie przeliczy wartość procentową i będzie wiadomo, czy przedsiębiorca spełnia kryterium – 30% spadek obrotów.

Sekcja III i IV nie jest trudna do wypełnienia. Wpisuje się tam aktualny adres do korespondencji i osobę do kontaktów. Należy pamiętać, aby wpisać e-mail, który jest używany przez przedsiębiorcę, gdyż to na ten adres skrzynki pocztowej będzie kierowana cała korespondencja.

Sekcja V („Miejsce wykonywania projektu”) – powinno być tożsame albo z adresem siedziby/adresem oddziału – w przypadku osób prawnych, albo z adresem stałego/dodatkowego miejsca wykonywania działalności gospodarczej. Sekcja V powinna pokrywać się z danymi z sekcji II.

W sekcji VI wpisuje się rodzaj wykonywanej działalności gospodarczej (lista rozwijana).

Sekcja VII „Zakres rzeczowo-finansowy” – zostanie automatycznie uzupełniony w Generatorze Wniosków, podobnie będzie także ze wskaźnikami produktu.

Wnioskodawca musi sam uzupełnić informacje w polu „Wydatki rozliczone ryczałtowo”. Z listy rozwijanej należy wybrać liczbę zatrudnionych pracowników odpowiadającej liczbie etatów w oparciu o ekwiwalent pełnego czasu pracy.

W przypadku pola „Liczba stawek” przedsiębiorca wybiera liczbę miesięcy, na które ma zostać przyznane wsparcie.

Po uzupełnieniu „Liczby zatrudnionych osób i „Liczby stawek” reszta danych zostanie uzupełniona automatycznie.

Ostatnim etapem wniosku przed ostatecznym złożeniem jest zapoznanie się z oświadczeniami.

W dodatkowym dokumencie wnioskodawca musi potwierdzić, że wszystkie informacje we wniosku i oświadczeniach są aktualne.