W związku z licznymi zjawiskami znęcania się nad zwierzętami w ostatnim czasie, wyrażając szczególną troskę o zwierzęta oraz pragnąc zapewnić im lepszą ochronę, policja włącza się w działania ukierunkowane na zwalczanie nieludzkiego ich traktowania. Każdy z nas powinien pamiętać, że zwierzę nie jest rzeczą. Jest istotą żyjącą, zdolną do odczuwania cierpienia, a człowiek jest mu winien poszanowanie, ochronę i opiekę. Jeśli posiadasz informacje o znęcaniu się nad zwierzętami poprzez m.in. torturowanie, zabijanie, przetrzymywanie ich w niewłaściwych warunkach bytowania lub oferowaniu do sprzedaży bądź kupna zwierząt i roślin zagrożonych wyginięciem skontaktuj się z Policją. Państwo polskie gwarantuje zwierzętom ochronę, poszanowanie i opiekę, wynikającą bezpośrednio z przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o ochronie zwierząt oraz z innych regulacji prawa. Na organy administracji publicznej, w tym na policję, państwo nakłada obowiązek podejmowania działań na rzecz ochrony zwierząt, realizowanych przy współpracy instytucji i organizacji krajowych, jak również międzynarodowych (art.1.ust.1 i 3 Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt).

Jeśli jesteś świadkiem znęcania się nad zwierzętami skontaktuj się z Policją poprzez:

✔   wysłanie maila na skrzynkę Zielona Strefa: zielonastrefa.kmpostroleka@ra.policja.gov.pl

✔   wysłanie zgłoszenia poprzez Krajową Mapę Zagrożeń Bezpieczeństwa wybierając odpowiednie zdarzenie z katalogu:

Pamiętajmy, że pomaganie zwierzętom jest bezcenne i daje świadectwo naszemu człowieczeństwu…