BGK ma dobrą wiadomość dla przedsiębiorców

Obecnie największą popularnością cieszy się dotacja na kapitał obrotowy. Na razie jest jednak dostępna jedynie dla średnich firm i mniejszych przedsiębiorców z trzech województw. Wkrótce jednak rusza nowy nabór wniosków – tym razem chodzi o wsparcie z BGK.

Pożyczka płynnościowa POIR: nowy nabór prawdopodobnie w najbliższych tygodniach

Wbrew pozorom dużym zainteresowaniem przedsiębiorców w trakcie epidemii cieszyła się również pożyczka płynnościowa POIR. I to na tyle dużym, że gdy środki na ten cel się wyczerpały, zdecydowano o otwarciu nowego naboru wniosków.

Jak informuje BGK, instytucje, które dotychczas finansowały pożyczki, starają się teraz jak najszybciej podejmować decyzje o przyznaniu pożyczek płynnościowych jeszcze z poprzedniego naboru. Dzięki temu będą mogły otrzymać środki uzupełniające i rozpatrzyć jak najwięcej wniosków.

Jednocześnie BGK informuje też, że zamierza wybrać nowych pośredników finansowych, którzy otworzą nowy nabór wniosków. Przekazano na ten cel dodatkową pulę środków wynoszącą 200 mln zł. Nowi pośrednicy zostaną wybrani na przełomie czerwca i lipca. To oznacza, że być może już na początku lipca zostanie uruchomiony nowy nabór.

Pożyczka płynnościowa POIR: kto się może o nią starać? Warunki wsparcia

Warto przypomnieć, kto i na jakich zasadach może starać się o pożyczkę płynnościową POIR. Jest ona przeznaczona dla mikro-, małych i średnich firm. Środki mają im pomóc w sfinansowaniu wydatków związanych z utrzymaniem bieżącej działalności firmy. Z pożyczki można sfinansować m.in. wynagrodzenia pracowników, a także podwykonawców pracujących na terenie firmy. Oprócz tego środki z pożyczki można również wydać na pokrycie zobowiązań publiczno-prywatnych, zobowiązań handlowych, zaległych faktur czy pokrycie kosztów użytkowania infrastruktury. Przedsiębiorca może sfinansować z pożyczki także zakup towarów czy zobowiązania i wydatki nieopłacone na dzień 1 lutego 2020 r.

Pożyczka płynnościowa POIR jest tym samym kolejną formą pomocy dla przedsiębiorców, z której środki można przeznaczyć na bieżące wydatki. Jednocześnie jednak katalog potencjalnych wydatków jest znacznie szerszy niż w pozostałych przypadkach.

Jeśli chodzi o warunki pożyczki, to okres spłaty wynosi do 6 lat (przy zerowym oprocentowaniu). Dodatkowo przedsiębiorca może liczyć również na karencję w spłacie pożyczki do 6 miesięcy od dnia uruchomienia pożyczki. Oprócz tego możliwe są też wakacje kredytowe – czyli wydłużenie okresu spłaty na 2 miesiące raz do roku, w pierwszym i drugim roku okresu spłaty pożyczki. Przedsiębiorca nie ponosi też dodatkowych opłat i prowizji z tytułu zaciągnięcia zobowiązania.

Pożyczka pozostaje pożyczką, ale i tak dla części firm może być sporym ułatwieniem

Oczywiście nie da się ukryć, że to wciąż pożyczka – a nie bezzwrotna dotacja jak np. w przypadku dotacji na kapitał obrotowy. Nie zmienia to jednak faktu, że część przedsiębiorców mogła nie móc skorzystać z dotacji czy tarczy finansowej PFR, w ramach których dostępne były większe środki. W takim wypadku pożyczka wydaje się jakimś rozwiązaniem – zwłaszcza, że jest udzielana na korzystnych warunkach. Warto też pamiętać, że przedsiębiorca – pod pewnymi warunkami – może uzyskać więcej niż jedną pożyczkę płynnościową.

Źródło: bezprawnik.pl