Z OSTATNIEJ CHWILI

kasa fiskalna

Kasy online w branżach gastronomicznej i hotelarskiej dopiero w 2021 roku Ministerstwo Finansów poinformowało na Portalu Podatkowym o nowym terminie obowiązku insta-lacji fiskalnych kas online w niektórych branżach. Resort finansów postanowił odroczyć obowiązek instalacji kas online do 1 stycznia 2021 r. Nowy termin dotyczy m.in. branży gastronomicznej oraz hotelarskiej. Odroczenie terminu obowiązkowej instalacji kas online o pół roku (z 1 lipca 2020 r.) to wyjście naprzeciw postulatom przedsiębiorców. Jednocześnie poinformowano, że w Ministerstwie Fi-nansów trwają prace nad szczegółami rozporządzenia dotyczącego odroczenia terminu wejścia w życie kas online