Dziś (tj17 luty 2022r.) przypada 100 rocznika uchwalenia pierwszej ustawy konstytuującej instytucję służby cywilnej w polskim porządku prawnym. Ustawę z dnia 17 lutego 1922 r. o państwowej służbie cywilnej uchwalono w niespełna trzy lata od odzyskania przez Polskę niepodległości, co należy oceniać jako sukces ówczesnej klasy politycznej. Służba cywilna stanowiła istotny element odradzającej się państwowości. Służba cywilna bez wątpienia usprawniła proces odbudowy instytucji państwa polskiego, a urzędnicy służby cywilnej stanowili fundament tej działalności.

W Policji święto służby cywilnej obchodzone jest od 2009 roku.  100-lecie służby cywilnej to doskonała okazja, aby podkreślić ważną rolę pracowników i podziękować za trud włożony w funkcjonowanie formacji, a także poprawę bezpieczeństwa obywateli. W formacji zatrudnionych jest 24 600 pracowników – w tym ponad 11 tysięcy to członkowie korpusu służby cywilnej, z czego ponad 9 tysięcy stanowią kobiety. Wszyscy oni, choć nie noszą mundurów, wykonują niezwykle ważną pracę, wspomagającą służbę policjantów i są nieodłączną częścią policyjnej formacji. 

Przez cały luty można oglądać wystawę plenerową na ogrodzeniu Łazienek Królewskich w Warszawie. 60 plansz od strony Alei Ujazdowskich opowiada stuletnią historię służby cywilnej w Polsce – od uchwalenia 17 lutego 1922 r. pierwszej ustawy o państwowej służbie cywilnej po czasy obecne. Wystawa w formie elektronicznej w niedługim czasie znajdzie się również na stronie internetowej poświęconej obchodom 100-lecia. Informacje o tym znajdą Państwo w Serwisie Służby Cywilnej.