Dzisiaj (22-06-2020) miał się rozpocząć nabór wniosków w województwie podlaskim organizowany przez Zarząd Województwa Podlaskiego jako Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020. Wsparcie na kapitał obrotowy dla mikro i małych przedsiębiorstw numer naboru: RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20

I jak wyszło, oczywiście tak jak zawsze, wezwania w trybie nadzwyczajnym do złożenia wniosków o dofinansowanie projektów informowało, że wnioski można wysyłać od godziny 8.00 i tak się stało.

Jest jednak małe ale, otóż nabór wniosków zakończył się około 9.30, bo całą pula środków tj. 35 000 000 złotych już się wyczerpała.

Aktualnie Instytucja Organizująca Nabór (ION) informuje, iż z dniem 22.06.2020r. nabór nr RPPD.01.04.01-IZ.00-20-005/20 zostaje zamknięty.

Kto więc dostanie dofinansowanie? Dla czego nie ustalono równego podziału tych środków, tak aby jak najwięcej firm je dostały? Czy to jest w jakoś związane ze zbliżającymi się wyborami?