Dziś o godzinie 23:59 mija ostateczny termin na przesłanie druków PIT-11, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-16A, PIT-8C do urzędu skarbowego. Za nieprzekazanie druków w terminie grożą płatnikom przykre konsekwencje karno-skarbowe.

1 lutego mija ostateczny termin na wysłanie niektórych druków do urzędu skarbowego. Obowiązek ten spoczywa na płatnikach podatku PIT i dotyczy w szczególności druków: PIT-11, PIT-8C, PIT-4R, PIT-8AR, PIT-R oraz informacji IFT. Warto przy tym podkreślić, że termin ten dotyczy wyłącznie dostarczania druków do urzędu skarbowego. Obowiązek wysyłki np. informacji PIT-11 do podatników mija dopiero 1 marca.

Karta podatkowa oraz dochody duchownych również do 1 lutego

Termin 1 lutego dotyczy również podatników rozliczających się na druku PIT-16A, czyli uzyskujących dochody opodatkowane w formie karty podatkowej, a także osób duchownych rozliczających się na druku PIT-19A.

PIT po terminie – negatywne konsekwencje karno-skarbowe

Warto dotrzymywać obowiązujących terminów przekazania do urzędu skarbowego deklaracji i informacji podatkowych. Za przekroczenie obowiązującego, ustawowego terminu grożą bowiem płatnikowi przykre konsekwencje karno-skarbowe. Jaką karę może nałożyć urząd na płatnika?

Jak informuje Ewelina Czechowicz, prawnikPIT.pl ,,Złożenie deklaracji PIT po ustawowym terminie, choćby dzień po terminie, jest wykroczeniem skarbowym, za które grozi kara grzywny. Zgodnie z ustawą Kodeks karny skarbowy sankcja za taki czyn może przybrać formę grzywny lub nawet formę kary pozbawienia wolności. Ustawodawca w art. 54. § 1. Kodeksu karnego skarbowego wskazuje, że „Podatnik, który uchylając się od opodatkowania, nie ujawnia właściwemu organowi przedmiotu lub podstawy opodatkowania lub nie składa deklaracji, przez co naraża podatek na uszczuplenie, podlega karze grzywny do 720 stawek dziennych albo karze pozbawienia wolności, albo obu tym karom łącznie”. W  2021 r. kara może wynieść od 280 zł a 56.000 zł”.

Źródło: pit.pl

Autor: Iwona Maczalska