Jak sprawdzić szczegóły wniosków o zwolnienie z opłacania składek

 1. zaloguj się do swojego konta na PUE ZUS
 2. przejdź do zakładki Płatnik
 3. z bocznego menu wybierz [Dokumenty i wiadomości] – [Tarcza antykryzysowa – wnioski]
1

W tej zakładce możesz sprawdzić informacje o złożonych wnioskach RDZ tj.:

 • datę wpływu,
 • kanał wpływu,
 • typ (symbol wniosku),
 • status wniosku,
 • datę odmowy.

2

Po rozwinięciu listy (kliknięciu „+”) możesz sprawdzić :

 • miesiąc, za który zostałeś zwolniony z opłacenia należności
 • status
 • datę zwolnienia
 • datę odmowy
3

Po kliknięciu w szczegóły możesz dodatkowo sprawdzić informacje z wniosku RDZ tj.  identyfikator z urzędowego poświadczenia przedłożenia wniosku (UPP) – jeśli wniosek wysłałeś elektronicznie, datę pomocy oraz jej kwotę, jeśli podałeś to we wniosku.

4

Prezentowane informacje możesz wydrukować albo zapisać na dysku swojego komputera.

Źródło: ZUS