Jeśli ZUS wydał decyzję odmowną co do zwolnienia ze składek, nie oznacza to wcale, że przedsiębiorca nie może już nic zrobić. Jak odwołać się od decyzji ZUS, co trzeba zrobić i w jakim terminie?

Jak odwołać się od decyzji ZUS o braku zwolnienia ze składek?

Od 30 maja przedsiębiorcy mają możliwość sprawdzenia na PUE ZUS, jaki jest status wniosku o zwolnienie ze składek ZUS. Jeśli ZUS wydał decyzję o braku zwolnienia ze składek, płatnik może w ten sposób sprawdzić datę. Zakład oczywiście przesyła osobno decyzję o odmowie, tak, by przedsiębiorca mógł się z nią zapoznać.

Co jednak, jeśli zdaniem płatnika jest to decyzja w sprawie zwolnienia ze składek ZUS oparta na błędnych przesłankach? Rozwiązaniem może być zwrócenie się do Zakładu. Co należy zrobić?

Jak odwołać się od decyzji ZUS? Należy złożyć wniosek do prezes ZUS – w odpowiednim terminie

W przypadku decyzji o braku zwolnienia ze składek przedsiębiorca nie tyle jednak odwołuje się do ZUS, co składa wniosek do prezes ZUS – o ponowne rozpatrzenie sprawy. Należy w nim zawrzeć m.in. numer i datę decyzji w sprawie zwolnienia ze składek. Przedsiębiorca powinien też umieścić we wniosku uzasadnienie, dlaczego Zakład miałby ponownie rozpatrywać sprawę. Przedsiębiorca musi też podpisać dokument.

Wniosek można złożyć w dowolnej placówce Zakładu lub drogą pocztową. Należy zachować formę pisemną, chociaż w ostateczności można również „złożyć wniosek” ustnie podczas rozmowy z pracownikiem ZUS w placówce Zakładu. W takiej sytuacji z rozmowy zostanie spisany odpowiedni protokół.

Ważne jest jednak, by pamiętać o zachowaniu terminu – wniosek należy złożyć w terminie maksymalnie 14 dni od dnia doręczenia decyzji. W przypadku złożenia wniosku przez pocztę za datę złożenia wniosku uznaje się dzień nadania przesyłki.

Co jeśli złożenie wniosku nic nie da?

Jeśli przedsiębiorca złożył wniosek w sprawie braku zwolnienia ze składek ZUS, ale mimo to nie przyniosło  to zamierzonego efektu, to niestety konieczne będzie uiszczenie zaległych składek. Dodatkowo płatnik będzie musiał zapłacić także odsetki za zwłokę.

Należy jednocześnie pamiętać, że wydanie przez ZUS błędnej decyzji co do braku zwolnienia ze składek wydaje się mało prawdopodobne. A jeśli do takich sytuacji dochodzi, to są to raczej marginalne przypadki – wszystko dlatego, że system rozpatrywania wniosków o zwolnienie ze składek jest w dużej mierze zautomatyzowany. Nie ma też mowy o żadnej uznaniowości ze strony urzędnika.

Źródło: bezprawnik.pl